Formatie en ministersposten


Afgelopen week werden meer details bekend over de formatie van het kabinet-Schoof. Zo werd eerst bekend welke ministeries naar welke partijen gingen, daarna druppelden de namen van nieuwe ministers binnen. Veranderingen: ook al is overeengekomen dat het ambtenarenapparaat kleiner moet worden, wordt het aantal ministeries uitgebreid van 12 naar 15.


Ook is een verandering in de verdeling van bewindspersonen te zien: van 20 ministers en 9 staatssecretarissen naar 16 ministers en 13 staatssecretarissen. Er zullen dus meer ministeries zijn, maar met hetzelfde aantal bewindspersonen. Lees meer hier over de verdeling van ministersposten en nieuwe ministeries. Op het nieuwe ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zal zowel een minister als staatssecretaris van de BBB de leiding nemen. De namen die hiervoor worden genoemd zijn Femke Wiersma voor minister (momenteel gedeputeerde voor BBB in Friesland) en Jean Rummenie (landbouw diplomaat).


Femke Wiersma


Wiersma heeft een divers CV, met achtergrond in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening, ervaring in de melkveesector, en adviseur voor verschillende . Ook heeft zij in de politiek-bestuurlijke sector gewerkt op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau (Den Haag). Zij wordt omschreven als bevlogen politca met lef en heeft in het verleden als BBB medewerker constructief samengewerkt met de Jagersvereniging. Zie haar profiel hier en hier.


Jean Rummenie


Rummenie heeft een achtergrond als landbouwkundig ingenieur, met langdurige ervaring als vertegenwoordiger van de Nederlandse landbouw portefeuille namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het buitenland. Hij werkte jarenlang als landbouw attaché op ambassades in onder andere Hongarije, Verenigde Staten, Polen, Argentinië en Indonesië. Rummenie schrijft trots zijn hele leven voor het ministerie van Landbouw te hebben gewerkt. Zijn aanleiding om de politiek in te gaan voor BBB: “Eindelijk politiek uit het hart, oprecht, transparant, down to earth.” Zie zijn profiel hier.


De Jagersvereniging heeft goede hoop op een prettige samenwerking met de nieuwe minister en staatssecretaris. Immers, in het verkiezingsprogramma BBB staat dat de partij de jacht steunt: “We versterken de biodiversiteit ook door educatie, vergroening van de omgeving en beheer door middel van de jacht. Op dit moment wordt 85% van de faunaschade veroorzaakt door ganzen. Niet alles kan overal, daarom is het ook belangrijk dat we op de beperkte ruimte een goed wildbeheer uitvoeren.” (P. 68). Zie het overzicht van het BBB verkiezingsprogramma hier.


Willem Schimmelpenninck van der Oije: “Nu de ministerposten zijn verdeeld en ook de naam van de Staatssecretaris op het ministerie van LVVN nadrukkelijk rondzingt, is het tijd voor ons om met de nieuwe bewindspersonen aan de slag te gaan. Op basis van onze kennis van het  jacht- en faunadossier, de faunadata uit onze tellingen, een landsdekkend netwerk van jagers en WBE’s, om maar een paar zaken te noemen, willen we de nieuwe bewindspersonen graag ondersteunen in de vele uitdagingen die op hun bord liggen. Eén daarvan is de door de vertrekkende minister Van der Wal aangekondigde stelselwijziging van de jacht en het faunabeheer in Nederland. We zien uit naar constructief samenwerken en hebben daar alle vertrouwen in gezien het feit dat  jacht en faunabeheer voor hen beide geen onbekend terrein is.”


De Jagersvereniging heeft minister Wiersma inmiddels al persoonlijk gefeliciteerd met haar benoeming.


 


 


 


Het bericht Formatie en ministersposten verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 14-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.