Lid worden

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Axel? Stuurt u dan een e-mail naar secretariswbeaxel@gmail.com en u ontvangt een inschrijfformulier.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris: secretariswbeaxel@gmail.com


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.