Vossen

 Inventarisatie vossenbestand.

Sinds 2000 zijn er regelmatig meldingen gemaakt van de aanwezigheid van vossen in de regio Zeeuws Vlaanderen.  De wildbeheereenheden hebben in 2004 een vossentelgroep opgericht. De WBE Axel neemt hieraan deel.  De gegevens die voortkomen uit de tellingen worden gebruikt voor het Faunabeheerplan Zeeland. De vossentelgroep richt zich voornamelijk op twee activiteiten:

  • het tellen van vossen met behulp van lichtbakken
  • het inventariseren van vossenburchten en evt. prooiresten

Daarnaast worden schadegegevens verzameld bij particulieren, worden verkeerslachtoffers genoteerd en eventueel toevallige waarnemingen van volwassen en jonge vossen. Aan de jachthouders wordt gevraagd om de afschotgegevens aan de WBE te melden.

 Vossentelling m.b.v. lichtbakken.

De WBE Axel is opgedeeld in 4 telgebieden en we werken met 4 tellers. Deelname aan de tellingen staat ook open voor natuurbeschermingsorganisaties. Vier keer per jaar wordt er van 22.00 u tot 24.00 u geteld. Meestal een datum in november, december, januari en februari. De data en tijden zijn voor alle WBE’s gelijk en vooraf in overleg vastgesteld. Er is een ontheffing voor het tellen met lichtbakken. Bij zeer slechte weersomstandigheden wordt een telling uitgesteld dan wel afgelast. 

 Inventarisatie van vossenburchten.

De beste tijd om een burcht te zoeken is van eind maart tot eind mei. Vroeger gaan zoeken raden we niet aan. Vooral omdat de jonge vossen na een paar weken vaak door de moervos verplaatst worden naar een andere burcht. Meestal is die burcht dan enkele honderden meters verwijderd van de eerste. De kans om ’s avonds tegen zonsondergang de jonge vossen te zien is het grootst van eind april tot eind mei. In alle gevallen wordt aangeraden een burcht niet te dicht te benaderen. Vooral in de eerste weken zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de jongen weer verplaatst worden. 

Bij het vinden van een bewoonde burcht wordt u verzocht dit aan ons te melden.

 Melding van gegevens.

Gegevens m.b.t. vossen in het werkgebied van de WBE Axel kunnen op deze website via het contactformulier worden doorgegeven aan de vossen coördinator.  We streven ernaar om alle meldingen zorgvuldig te behandelen. 

 Vossenbeheer.

De vos valt onder beheer en schadebestrijding en dus niet onder ‘jagen’. De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst. Bestrijding en beheer is mogelijk binnen de kaders van deze landelijke vrijstelling. Heeft u vragen over bestrijding, beheer en/of toegestane middelen? Neem dan contact op met de vossen coördinator.   

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.